Výlety

Z Cábu na Santov a zpět

Z Růžďky do Jablůnky

Soláň

Po hřebeni Velká Lhota

Z Dušné přes Klenov na Bystřičku a autobusem zpátky nahoru